Oznámení o používání souborů cookies

Soubory cookies na těchto internetových stránkách


Na této stránce:

Toto oznámení o používání souborů cookies obsahuje informace o tom, jaké soubory cookies používáme, a za jakým účelem.

Své preference týkající se souborů cookies můžete kdykoli změnit:

Spravovat soubory cookies

 

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé soubory dat, které internetové stránky během vaší návštěvy ukládají ve vašem prohlížeči. Jejich účelem je rozpoznat vás, jako uživatele, a shromažďovat informace o tom, jakým způsobem internetové stránky používáte.

Doba, po kterou jsou soubory cookies ukládány ve vašem prohlížeči, se liší v závislosti na jejich druhu. Některé soubory cookies jsou platné pouze po dobu vaší relace na internetu, zatímco jiné zůstávají ve vašem prohlížeči uloženy déle. Snažíme se nastavit soubory cookies tak, aby se neukládaly na dobu delší než 13 měsíců, přičemž spolupracujeme s našimi důvěryhodnými partnery, abychom zajistili, že soubory cookies budou vždy nastaveny jen na přiměřenou dobu.

 

Soubory cookies, které používáme

Soubory cookies, které používáme, se dělí na nezbytně nutné a volitelné.

 

Nezbytně nutné soubory cookies

Nezbytně nutné soubory cookies zajišťují správné fungování našich internetových stránek. K ukládání těchto souborů cookies ve vašem prohlížeči nejsme povinni si vyžádat váš souhlas. Kategorie těchto nezbytně nutných souborů cookies jsou uvedeny níže.

 

Soubory cookies, které vám pomáhají při přihlášení

Tyto soubory cookies používáme, aby si vás pamatovaly, když se přihlašujete do zabezpečených částí našich internetových stránek. Bez nich se nebudete moci přihlásit.

 

Soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat základní služby a funkce

Tyto soubory cookies používáme k poskytování základních služeb a funkcí na našich internetových stránkách. Bez nich by tyto služby a funkce nefungovaly.

Pracujeme s poskytovateli služeb a třetími stranami, kteří také nastavují soubory cookies na našich internetových stránkách.

Kdo další tyto soubory cookies nastavuje?

K jakému účelu slouží?

Brightcove

Za účelem umožnění přehrávání videí na internetových stránkách (včetně zjišťování informací týkajících se výkonu a využití těchto videí)

Tealium (Tag Management)

K umožnění ovládání nasazování značek (tagů; software, který obohacuje naše internetové stránky) a také za účelem umožnění zaznamenat a respektovat zvolené preference získané od uživatelů

 

Soubory cookies sloužící k zabezpečení našich internetových stránek

Tyto soubory cookies používáme například k ochraně zabezpečení našich internetových stránek, aby byly přístupné pouze skutečným uživatelům. Díky nim vám můžeme zajistit bezpečné užívání.

 

Soubory cookies, které nám pomáhají odhalit podvod nebo trestný čin

Tyto soubory cookies používáme k identifikaci podezřelého chování na našich internetových stránkách, tak abychom mohli chránit vás i sebe před podvodem.

 

Volitelné soubory cookies

Rádi bychom rovněž používali soubory cookies za účelem poskytování volitelných funkcí, vylepšování našich internetových stránek a podpory reklamy a sociálních sítí.

Chápeme, že ne každý chce, aby byly shromažďovány jeho osobní údaje, pokud to není nezbytně nutné. Proto se vás při první návštěvě našich internetových stránek dotážeme na vaše preference. Roztřídili jsme tyto volitelné soubory cookies podle kategorií, abyste si mohli snáze vybrat, které chcete přijmout. Tyto kategorie jsou uvedeny níže. Uvádíme také, se kterými důvěryhodnými partnery při používání těchto volitelných souborů cookies spolupracujeme, je-li to relevantní.

V části „Správa nastavení souborů cookies“ v horní části této stránky si můžete zvolit, které kategorie souborů cookies smíme používat, a případně své preference kdykoli změnit.

 

Soubory cookies, které používáme za účelem personalizace vašich návštěv

Tyto soubory cookies používáme k zajištění fungování volitelných funkcí a služeb. Naše internetové stránky budou fungovat i bez nich.

Do této kategorie spadají zejména:

  • soubory cookies, jež nám na základě informací o vás umožňují přizpůsobit obsah, který se vám zobrazuje na našich internetových stránkách, a jeho rozmístění
  • soubory cookies, které pomáhají předcházet podvodům na jiných internetových stránkách, nebo služby, o které jste při návštěvě našich internetových stránek nepožádali
  • soubory cookies, které pomáhají chránit jiné internetové stránky, nebo služby, o které jste při návštěvě našich internetových stránek nepožádali

 

Soubory cookies, které nám pomáhají vylepšovat naše internetové stránky

Tyto soubory cookies používáme, aby nám pomáhaly zjistit, jakým způsobem lidé používají naše internetové stránky. Takto získané údaje nám následně umožnují zlepšit fungování našich stránek. Můžeme například využívat služeb poskytovatelů analytických dat k identifikaci a počítání návštěv našich internetových stránek a určení, které stránky lidé navštěvují a k čemu je používají.

Pracujeme s poskytovateli služeb a třetími stranami, kteří také nastavují soubory cookies na těchto internetových stránkách.

Kdo tyto soubory cookies nastavuje?

K jakému účelu slouží?

Adobe (Analytics) Za účelem porozumění, jak využíváte naše internetové stránky

 

Soubory cookies, které podporují marketing

Tyto soubory cookies používáme společně se svými partnery, abychom zjistili, co vás na našich internetových stránkách a sociálních sítích zajímá. Tyto soubory cookies mohou také identifikovat, z jakých jiných internetových stránek jste byli na naše stránky přesměrováni. Díky tomu můžeme zacílit náš marketing na vás osobně, včetně online reklamy a pomocí pošty a elektronické pošty, telefonu, sms, zabezpečených zpráv nebo sociálních sítí. Můžete změnit názor na to, jak dostáváte vybrané typy marketingových zpráv, nebo si kdykoliv můžete zvolit ukončení přijímání těchto zpráv. Více detailů naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů.

Pracujeme s poskytovateli služeb a třetími stranami, kteří také nastavují soubory cookies na těchto internetových stránkách.

Kdo tyto soubory cookies nastavuje?

K jakému účelu slouží?

Adobe (Audience Manager)

Za účelem zajištění poskytování personalizace (včetně reklam) založené na členění dle vašeho chování v prohlížeči a určené k měření výkonosti naší digitální reklamy.

Adobe (Experience Cloud)

Za účelem zajištění spojení různých Adobe Suite technologií k profilování publika a využití členění k poskytnutí uživatelského zážitku včetně reklam jak na našich internetových stránkách, tak na stránkách třetích stran.

Adobe (Target)

Umožnění doručování personalizovaného obsahu v různých formách na našich webových stránkách může být založeno na segmentovaném profilování a může zahrnovat cílenou reklamu.

Google (DoubleClick)

Za účelem zajištění pomoci při poskytování relevantní personalizované reklamy založené na členění dle vašeho chování v prohlížeči a na sociálních sítích a určené k měření výkonosti naší digitální reklamy.

LinkedIn

Za účelem zajištění pomoci při poskytování relevantní personalizované reklamy založené na členění dle vašeho chování v prohlížeči a určené k měření výkonosti naší digitální reklamy a abychom vám umožnili sdílet naše internetové stránky na LinkedIn.

Oracle (ELOQUA)

Za účelem zajištění pomoci při poskytování relevantní personalizované reklamy založené na členění dle vašeho chování v prohlížeči a k měření výkonosti naší digitální reklamy.

Tealium (Audience Stream CDP)

Za účelem zajištění pomoci při personalizaci (včetně reklamy) založené na členění dle vašeho chování v prohlížeči a určené k měření výkonosti naší digitální reklamy.

 

Jak si pamatujeme vaše preference týkající se souborů cookies

Vaše preference jsou uloženy v souborech cookies ve vašem prohlížeči. Pokud odmítnete určitou kategorii souborů cookies, kterou jste předtím přijali, nebudou tyto soubory cookies z technických důvodů vymazány.

Pro vymazání souborů cookies ze svého prohlížeče doporučujeme, abyste v něm vymazali údaje o prohlížených stránkách. Pokud tak učiníte, nebo pokud změníte prohlížeč, zeptáme se vás při další návštěvě našich internetových stránek znovu na vaše preference.

 

Trvání souborů cookies a nastavení vašeho prohlížeče

Doba, po kterou jsou soubory cookies uloženy ve vašem prohlížeči, se liší dle druhu příslušného souboru cookies. Některé soubory cookies trvají pouze po dobu prohlížené relace, zatímco jiné zůstanou ve vašem prohlížeči následně po přiměřenou dobu. Pokud ve výše uvedeném seznamu souborů cookies není uvedená specifická doba, platnost souborů cookies nastavených našimi internetovými stránkami je obvykle 13 až 24 měsíců od vaší poslední návštěvy našich internetových stránek.

Někteří z našich partnerů uvedených výše také využívají stejné soubory cookies ke sběru informací o využívání jejich či jiných stránek. V těchto případech, soubory cookies mohou zůstat na vašem zařízení obvykle až 24 měsíců od vaší poslední návštěvy stránky, která má přístup k souborům cookies.

Přednastavené soubory cookies můžete kdykoli smazat v nastavení svého prohlížeče. V nastavení prohlížeče můžete také soubory cookies spravovat, například jejich používání úplně odmítnout. Pokud tak učiníte, nebudeme schopni řádně používat nezbytně nutné soubory cookies a některé části našich internetových stránek tudíž nemusí fungovat správně. Více informací o tom, jak používat nastavení vašeho prohlížeče k odstranění údajů o prohlížených stránkách nebo ke správě souborů cookies naleznete ve funkci „Nápověda“ ve vašem prohlížeči.

 

Naše internetové stránky

Měníme způsob nastavení souborů cookies na internetových stránkách, které spravujeme. To znamená, že na některých našich internetových stránkách můžete být požádáni, abyste znovu schválili používání cookies, nebo na nich nemusí být plně respektovány vaše preference. Na odstranění těchto problémů pracujeme. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.

 

Soubory cookies a vaše soukromí

Informace shromažďované pomocí souborů cookies a způsob, jakým je používáme, mohou být považovány za osobní údaje. Můžeme vás také identifikovat podle jména, IP adresy nebo ID relace. Přísluší vám práva spojená se způsobem, jakým shromažďujeme, uchováváme a užíváme vaše osobní údaje.

Více informací o tom, jak užíváme vaše osobní údaje, naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů.