HSBCnet

Investiční produkty skupiny HSBC

Investiční služby pro profesionální klienty

Aktuální seznam investičních služeb poskytovaných HSBC Bank plc – pobočka Praha:

 • Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.
 • Provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet klienta.
 • Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet.
 • Upisování nebo umísťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání.
 • Umísťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.
 • Úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb.
 • Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.
 • Služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů.
 • Služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje (jako jsou opce, futures, swapy, forwardy podle § 3 odst. 1 písm. g) až k) zákona c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a která souvisí s poskytováním investičních služeb.
 • Investiční služba přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů zahrnující i zprostředkování obchodu s investičními nástroji.
 • Investiční služba, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb zahrnuje též vedení evidence navazující na centrální evidenci cenných papírů, vedení samostatné evidence investičních nástrojů nebo vedení evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů.

Důležité informace

Při investování do fondů může jejich hodnota klesat i růst, není garantována a investovanou částku nemusíte získat zpět. Na investovanou hodnotu má také vliv vývoj směnného kurzu, a to především tam, kde jsou v držení zahraniční cenné papíry. Vždy navrhujeme, abyste držené fondy chápali jako středně až dlouhodobou investici (minimálně pět let). Jakékoliv uhrazené investiční poplatky mají dopad na hodnotu fondu z krátkodobé perspektivy. Kapitálově chráněné investice nejsou garantovány.

MiFID - Směrnice o trzích finančních nástrojů

Aktuální ceny HSBC Foundation

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje vás na stránky HSBC Group. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách HSBC Group. HSBC Bank plc není odpovědná za obsah webových stránek svých obchodních partnerů.

Pokračovat na stránky Aktuální ceny HSBC Foundation

 

Aktuální ceny HSBC Select

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje vás na stránky HSBC Group. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách HSBC Group. HSBC Bank plc není odpovědná za obsah webových stránek svých obchodních partnerů.

Pokračovat na stránky Aktuální ceny HSBC Select

 

Dokumentace k fondu HSBC Select

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje vás na stránky HSBC Group. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách HSBC Group. HSBC Bank plc není odpovědná za obsah webových stránek svých obchodních partnerů.

Pokračovat na stránky Dokumentace k fondu HSBC Select

 

Aktuální ceny HSBC Freedom

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje vás na stránky HSBC Group. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách HSBC Group. HSBC Bank plc není odpovědná za obsah webových stránek svých obchodních partnerů.

Pokračovat na stránky Aktuální ceny HSBC Freedom

 

Dokumentace k fondu HSBC Freedom

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje vás na stránky HSBC Group. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách HSBC Group. HSBC Bank plc není odpovědná za obsah webových stránek svých obchodních partnerů.

Pokračovat na stránky Dokumentace k fondu HSBC Freedom

 
Stránky skupiny HSBC

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje Vás na stránky skupiny HSBC. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách skupiny HSBC.


Pokračovat na Stránky skupiny HSBC

 
Stránky skupiny HSBC

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje Vás na stránky skupiny HSBC. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách skupiny HSBC.


Pokračovat na Stránky skupiny HSBC

 
FATCA

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje Vás na stránky skupiny HSBC. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách skupiny HSBC.


Pokračovat na FATCA

 
Stránky skupiny HSBC

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje Vás na stránky skupiny HSBC. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách skupiny HSBC.


Pokračovat na Stránky skupiny HSBC

 
close
HSBCnet

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje Vás na stránky HSBCnet. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách HSBCnet. HSBC Bank plc není odpovědná za obsah webových stránek svých obchodních partnerů.


Pokračovat na stránky HSBCnet

 
Stránky skupiny HSBC

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje Vás na stránky skupiny HSBC. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách skupiny HSBC.


Pokračovat na Stránky skupiny HSBC

 
HSBCnet

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje Vás na stránky HSBC Group. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách HSBC Group.


Pokračovat na stránky HSBCnet

 
HSBC Internet Invoice Finance

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje Vás na stránky HSBC Group. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách HSBC Group.


Pokračovat na stránky HSBC Internet Invoice Finance

 
close
Skupina HSBC

Tento link otevře nové okno prohlížeče a přesměruje vás na stránky skupiny HSBC. Doporučujeme seznámit se se zákaznickými podmínkami a s podmínkami ochrany osobních údajů na stránkách skupiny HSBC. HSBC Bank plc není odpovědná za obsah webových stránek svých obchodních partnerů.


Pokračovat na stránky skupiny HSBC